20 maart, van 07:00 tot 21:00, Stembureau | Stembureau

20 maart: Verkiezingen Provinciale Staten en Wetterskip