Door Annelies Stolp op 6 december 2018, om 19:30, De Miente in Oosterwolde | De Miente in Oosterwolde

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering met Fimke Hijlkema en Hennie van Asten

Op donderdag 6 december organiseert de PvdA afdeling Ooststellingwerf haar najaarsvergadering. Het bestuur wil het huishoudelijke gedeelte van deze vergadering kort houden: van 19.30 tot 20.30 uur. Daarna volgt het openbare deel van de bijeenkomst met twee presentaties. Ten eerste zal onze wethouder Fimke Hijlkema vertellen over haar ervaringen van het afgelopen half jaar. Daarna volgt een lezing door Henni van Asten, oud PvdA statenlid en PvdA fractievoorzitter/lid van het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslan. Zij gaat uitgebreid in op de vele uitdagingen die op ons af komen op het gebied van water.

Annelies Stolp

Annelies Stolp

Adres: Weper 6 8431 RH Oosterwolde  

Meer over Annelies Stolp