30 januari 2016

Ter nagedachtenis aan Jaap Scheltens

Op 5 December 2015 is Jaap Scheltens onverwacht overleden. Ik heb Jaap goed leren kennen als gemeenteraadslid en collega wethouder. Dertien jaar lang is hij wethouder geweest en het gezicht van de Partij van de Arbeid in Ooststellingwerf. Naast het besturen hield hij ervan om actie te voeren en verkiezingscampagnes te leiden. Hij was een PvdA-er in hart en nieren en kwam op voor de mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving. Voor hen had hij geduld, compassie en mededogen. Als wethouder met de portefeuille sociale zaken had de zorg voor hen bij hem de allerhoogste prioriteit. Dat maakte het voor hem ook wel eens moeilijk om compromissen te sluiten met andere partijen, en de balans tussen eigen verantwoordelijkheid en die van de samenleving in het oog te houden. De wijze waarop hij zijn beleid verdedigde leverde ook nog wel eens wat spanningen op. Toch was juist dat onvoorwaardelijk kiezen voor de mensen die het moeilijk hebben de grote kracht van Jaap. Ondanks zijn duidelijke opvattingen was Jaap ook wel iemand die hechtte aan solidariteit in de fractie en trouw aan de partij. De ontwikkelingen in de afgelopen jaren in de PvdA  en de samenleving moeten hem dan ook wel moeilijk gevallen zijn.

De Partij van de Arbeid Ooststellingwerf heeft in Jaap een betrokken en loyaal lid verloren. Een man met het hart op de juiste plek. Wij zijn hem dank verschuldigd voor alles wat hij voor de partij en de gemeenschap in Ooststellingwerf heeft gedaan.

Marian Jager-Wöltgens