15 februari 2015

18 Maart; Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

18 maart gaan de stembussen weer open. Deze keer voor twee organen tegelijk. Er worden verkiezingen gehouden voor het provinciebestuur, de provinciale staten, maar ook voor het waterschap. De verkiezingen voor de provinciale staten hebben een dubbel belang. In de eerste plaats verdient de provincie opnieuw een degelijk samengesteld bestuur, maar de statenleden mogen ook nog eens de leden van de eerste kamer kiezen. De eerste kamer is weer van groot belang voor het goed kunnen functioneren van de regering.

En natuurlijk willen we allemaal graag droge voeten houden. Het waterschap beheert alles op het gebied van oppervlaktewater en rioolzuivering. Ook is het waterschap verantwoordelijk voor het dijkenbeheer. De natuur, de economie en de veiligheid zijn belangrijke aandachtspunten voor het waterschap.

Op de website zullen de komende tijd berichten worden geplaatst over beide verkiezingen en de kandidaten uit onze regio, de OWO-gemeenten oftewel Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland.
Kandidaat voor de verkiezingen van provinciale staten uit deze regio zijn Remco van Maurik (plaats 3) uit Weststellingwerf, Joukje van Roeden – Hoekstra (plaats 10) uit Opsterland en voor de waterschapsverkiezingen is Annelies Stolp (plaats 3) kandidaat uit Ooststellingwerf.