Door Fimke Hijlkema op 9 oktober 2018

Aan het werk voor de idealen van de Partij van de Arbeid

In ons verkiezingsprogramma stond dat de PvdA graag een door alle partijen onderschreven raadsprogramma wilde voor de komende periode. In het allereerste verkiezingsdebat in Appelscha hebben we dit aangestipt en gelukkig vonden we toen al een aantal partijen aan onze zijde. Tijdens het debat over de uitslag van de verkiezingen hebben we nog een keer het idee van een raadsprogramma naar voren gebracht. Uiteindelijk zijn we met alle partijen dat proces ingegaan. En wat hebben we een mooi proces gehad om te komen tot een raadsprogramma; twee intensieve avonden raadsbreed werk en natuurlijk daaraan voorafgaand de voorbereiding in de fractie voor deze bijeenkomsten. Resultaat: een raadsprogramma waar wij ons in kunnen vinden.

Nog mooier dan het raadsprogramma is het feit dat de PvdA weer een wethouder levert. De onderhandelingen hierover verliepen ook in een bijzonder prettige sfeer. Uiteindelijk werd ik naar voren geschoven om de onderhandelingen over de portefeuilleverdeling te doen en om de wethouder voor onze partij te zijn.

 

En het is een groot voorrecht om die positie voor onze partij te mogen vervullen. Vooral ook om de hele mooie portefeuille die ik heb. Ik mag me bezighouden met onze duurzaamheidsdoelstellingen, met het beleid rondom bouwen en wonen, welstand, natuur en landschap, biobased economy, afval, kunst- en cultuur, sport, vergunningen, platteland aan zet (lees: gebiedsagenda’s), de fysieke herstructurering van het Haerenkwartier en tenslotte ook met het ontwikkelen van een visie op de demografische ontwikkeling.

Een prachtige portefeuille die er voor zorgt dat ik mij geen moment verveel. Mijn agenda is rijkelijk gevuld met bijzondere ontmoetingen en momenten. En (natuurlijk) ook wel met moeilijke zaken. Elk uur, soms elk half uur, zie ik weer andere mensen, zit ik in verschillende vergaderingen, bezoek ik kunsttentoonstellingen, doe ik openingswoordjes, overleg ik met Friese of andere collega’s en nog veel meer. Het ene moment vertel ik iemand dat hij toch die vergunning niet krijgt, het volgende moment probeer ik extra budget te vinden voor biodiversiteit of voer ik een gesprek over buurtsportcoaches, bespreek ik het jaarverslag van de bibliotheek of gaat het over het onderhoud van een kunstwerk. En natuurlijk gaat het heel vaak over bouwen en wonen en duurzaamheid.

 

Er wordt ongelooflijk veel gevraagd op het gebied van duurzaamheid. Hoe voldoen wij als gemeente aan de doelstellingen die wij ons zelf hebben opgelegd, maar ook hoe voldoen wij aan de doelstellingen uit het (komende) klimaatakkoord? Een grote uitdaging hierbij is: ‘Hoe zorgen wij er voor dat duurzaamheid van ons allemaal wordt?’. Iedereen kan zijn/haar bijdrage leveren door bijvoorbeeld spullen langer te gebruiken, door zijn/haar woning te isoleren, door minder met de auto te gaan en meer met de fiets, door minder te vliegen of door zonnepanelen op zijn/haar dak te leggen (of mee te doen met een postcoderoos).

Voor wat betreft de bouw van woningen: u heeft ongetwijfeld gelezen dat ons bouwvolume niet erg groot is en dat het moeilijk zal worden om dat te vergroten. Maar we gaan de uitdaging aan om snel te zorgen voor de bouw van woningen. Mocht het dan zo ver komen dat wij meer bouwvolume van de provincie/omliggende gemeenten kunnen krijgen, dan zullen we goed moeten onderzoeken welke woningen we waar kunnen gaan (laten) bouwen.

 

Ik zou nog heel veel kunnen vertellen over het mooie werk waar ik dagelijks mee bezig ben, maar ik wil ook graag uw vragen of opmerkingen horen. Neem gerust contact met mij op als u iets dwars zit, als u iets wilt vragen of iets aan mij kwijt wilt.

Fimke Hijlkema

Fimke Hijlkema

Ik vind het erg belangrijk dat iedereen de kans krijgt zich naar beste kunnen te ontwikkelen. Helaas is het zo dat het verschil tussen arm en rijk en tussen gezond en ongezond steeds groter wordt. We moeten ons uiterste best doen om een nog grotere tweedeling te voorkomen. Daarom wil ik me de komende periode

Meer over Fimke Hijlkema