Door op 12 januari 2013

Aandacht voor urgente noden inwoners

Burgemeester en wethouders steunen de stichting die mensen met urgente noden helpt niet. Maar hoe helpt het college deze inwoners van de gemeente dan wel? Daarover stelt de PvdA vragen aan het college.

De Stichting Urgente Noden Friesland (SUN Friesland) is een stichting voor noodhulp aan inwoners van Friesland. Deze stichting is in het verleden opgericht met financiële steun uit het provinciale armoedefonds en van vier gemeenten. Inmiddels steunen meer gemeenten het fonds, maar de gemeente Ooststellingwerf doet dat niet. De fractie van de PvdA wil weten waarom niet en hoe het college dan wel aan urgente noden van de inwoners van Ooststellingwerf tegemoet wil komen.
SUN Friesland is één van de 15 noodhulpbureaus in Nederland. Noodhulpbureaus zijn vormen van publiek/private samenwerking. De fondsen van deze bureaus dragen bij aan het giftenbudget, dat volledig ten goede komt aan de mensen om wie het gaat. Er is een klein bureau wat zich bezighoudt met de hulpverlening en fondsenwerving. Mensen in nood vragen niet zelf om hulp, maar hulpverleners doen een beroep op de stichting als bestaande wettelijke voorzieningen niet (tijdig) voorzien. De stichting heeft Friesland als haar werkgebied. Steeds meer gemeenten steunen het fonds.
Het fonds helpt ook mensen in Ooststellingwerf. De gemeente Ooststellingwerf wil niet bijdragen aan het fonds. Het gaat om 0,15 cent per inwoner. De PvdA vindt het werk van de stichting erg belangrijk en heeft daarom hierover vragen gesteld aan het college. Zo wil de PvdA weten hoe de gemeente de meest urgente noden van mensen (die bijvoorbeeld werkeloos of ziek zijn geworden) oplost. Hoe zorgt de gemeente er voor dat mensen in een hulptraject, bijvoorbeeld voor schuldhulpverlening, terecht komen? Woordvoerder Fimke Hijlkema: “Steeds vaker komen mensen door ontslag of ziekte in een crisissituatie terecht. Een kleine bijdrage zorgt er dan voor dat ze geholpen worden hun leven weer op de rails te krijgen”.