Door Jelke Nijboer op 9 oktober 2018

Bericht van de Fractievoorzitter

De PvdA-fractie is met veel inzet aan het werk. We hebben er met z’n vieren een hele kluif aan! Zelf ben ik, naast een fulltimebaan, voor het eerst fractievoorzitter. Daarnaast hebben we drie nieuwe fractieleden die zich het politieke vak en de inhoudelijke dossiers nog voor een groot stuk eigen moeten maken. Maar de vaart zit er goed in! En in de raad werken we constructief samen met de andere partijen. Het coalitie/oppositie gedrag van de vorige raad behoort voor een groot gedeelte tot de verleden tijd. En dat is te danken aan het raadsprogramma waar alle partijen hun inbreng in hebben gehad. Daarnaast hebben inmiddels al heel wat informatiebijeenkomsten, trainingen en excursies achter de rug. Daarmee worden we door de gemeente goed op weg geholpen en leren alle nieuwe raads- en commissieleden elkaar ook beter kennen.

Na die hectische periode na de verkiezingen, de formatie, het maken van het raadsprogramma, de coalitievorming en het inwerken, is de fractie na de zomervakantie langzaam maar zeker in ‘het normale ritme’ gekomen. Daarom gaan we, naast het politieke werk, vanaf nu ook weer hoge prioriteit geven aan het naar buiten treden; naar onze leden en naar de samenleving. We willen niet alleen in aanloop naar verkiezingen campagne voeren maar permanent in beeld zijn. Ook het bestuur zet zich hier voor in, bijgestaan door de Permanente Campagne Commissie.

Tot onze schrik kregen wij kortgeleden het bericht dat Ooststellingwerfs Belang (OB) uit elkaar is gevallen. Fractievoorzitter Wolter Slager en raadslid Jenny Dolsma zijn per direct uit de partij gestapt en vormen nu samen de nieuwe fractie “Wij Lokaal”. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de coalitie. De drie coalitiepartijen OB (7 zetels), PvdA (3 zetels) en CDA (3 zetels) hadden een meerderheid van 13 van de 21 zetels. Die meerderheid is nu geslonken naar 11 van de 21 zetels; nog maar één zetel meerderheid dus. Dat maakt de coalitie kwetsbaarder. Maar ook de verhoudingen binnen de coalitie zijn veranderd: OB was met 7 zetels groter dan PvdA en CDA met 6 zetels samen , maar nu is die verhouding veranderd omdat OB nu nog 5 zetels heeft.

Tot dusverre geeft Wij Lokaal aan dat zij achter het verkiezingsprogramma van OB en achter het raadsprogramma zal blijven staan. De tijd zal leren hoe dit zich zal ontwikkelen. Uit de toelichtingen die van verschillende kanten kwamen maken we op dat er langdurige spanningen tussen personen waren binnen OB die geleid hebben tot de breuk. Of die spanningen nu weg zijn in de overblijvende OB-fractie zullen wij moeten afwachten.

Wij houden de vinger aan de pols en hopen dat OB in de huidige samenstelling stabiel is. De huidige wethouders hebben de portefeuilles goed verdeeld en partijgenoot Hijlkema heeft een zware, maar dankbare portefeuille. Er is veel te doen op allerlei gebieden de komende tijd en het is alle hens aan dek. Om u een klein voorbeeld te geven:

Als u gebruik maakt van een WMO-regeling dan moet u straks verplicht een abonnement betalen van 17,50 euro per 4 weken! En dat ongeacht uw inkomen! Dat opgeteld bij het eigen risico brengt een grote groep mensen nog dieper in de problemen. Dit kan dus gewoon niet. In de raad, de provincie en Den Haag zullen wij er alles aan doen om dit tegen te houden of een manier te vinden om de groep die het nodig heeft te compenseren. Weer wordt de zwakke gepakt

Jelke Nijboer

Jelke Nijboer

Hallo mijn naam is Jelke Nijboer. Raadslid sinds 2006 voor de PvdA. Waarom de PvdA? Dat is een moeilijke maar tegelijk ook een gemakkelijke vraag. Ik sta voor de motto’s samen: Samen werken, Samen leven, Samen delen. Maar ook, er samen voor zorgen dat er geen tweedeling in de maatschappij ontstaat waardoor er een groep

Meer over Jelke Nijboer