9 december 2014

Bijen vriendelijke Bollen

In de binnentuin van de Tweede Kamer worden bijen gehouden. Naast het bijenhuis heb ik  afgelopen woensdag enkele honderden bijenvriendelijke bollen gepland,  samen met de mannen van de Nederlandse bloembollensector en de Koninklijke Bijenhoudersvereniging.

In allerijl heb ik ook collega-Kamerlid Gerard Schouw van D’66 uitgenodigd om ons even te te helpen.

Dit alles onder dwarrelende sneeuwvlokjes,……. opeens was het heel even echt december!

De bloembollensector wil duurzamer gaan telen. Onder meer door het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. In het actieplan ‘Gezonde Bollen, Bloeiende sector’ meldt de sector dat gestreefd word naar een kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater van 98%. Dat is goed nieuws. Voor de bijen, voor de mensen, de planten  …en vooral voor het oppervlaktewater en grondwater.!

Mooi initiatief: zo moet het wat mij betreft! Sectoren moeten, zeker als het gaat om het milieu, onze leefomgeving, niet wachten tot verbeteringen worden opgelegd, maar zelf verantwoordelijkheid nemen om milieuvervuiling tegen te gaan! Bravo voor deze bloembollentelers! Ook namens de bijen die straks aantrekkelijke bloemen om zich heen hebben, en namens de Kamerbewoners die zeker vrolijk zullen worden van de gekleurde bloemenpracht straks!

bij

Zo werd het een mooie week voor mens, dier, natuur en voor mij! Schaliegaswinning van de baan  en goede afspraken met onze Staatssecretaris in het debat over Gewasbeschermingsmiddelen (3 december ).

We zijn op de goede  weg naar vergroening en zelfs in t Haagse even met de poten in de klei gestaan om met een schepje de bollen te planten.

Tegelijkertijd werd dit overschaduwd door negatief nieuws van de Telegraaf over onze fractie, maar die kranten liggen alweer in de papierbak om er weer heel mooi nieuw papier van te laten maken.