College parkeert plannen voor sportaccommodaties na raadsbrede kritiek