Door op 8 mei 2013

Column Simon ter Heide


Geplaatst in de Nieuwe Ooststellingwerver van 8-05-2013

 Hoewel het nog tien maanden duurt voordat het zover is, zijn alle politieke partijen al heel druk bezig met de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Bij de PvdA Ooststellingwerf is dat al niet anders. Er wordt enthousiast geschreven aan een aansprekend verkiezingsprogramma, er wordt vergaderd over de te volgen strategie en natuurlijk ook heel belangrijk, er vindt een zoektocht plaats naar verborgen politieke talenten in de diverse dorpen die bereid zijn om de PvdA in de komende periode te vertegenwoordigen. Eén van de speerpunten van de PvdA in het verkiezingsprogramma is de bestrijding van de werkloosheid. We hebben hiertoe de afgelopen maanden al een aanzet gegeven door voor te stellen een half miljoen euro te storten in een reserve, waaruit initiatieven om de werkgelegenheid te bevorderen zouden kunnen worden betaald. De PvdA vindt het heel belangrijk, dat juist de gemeente positieve signalen afgeeft naar al die gezinnen waar vader of moeder zonder werk thuis zitten. De coalitie was niet gevoelig voor onze argumenten. Hun boodschap was duidelijk: kom eerst maar eens met plannen, dan kijken we dan wel of we daar geld voor over hebben. Die handschoen pakt de PvdA op. We zijn van plan om al op korte termijn een plan te presenteren om de kansen voor de jeugd om een plaats te krijgen in het arbeidsproces te vergroten. Ook willen we proberen de raad zover te krijgen om voor de toekomst geplande werkzaamheden van de gemeente eerder uit te voeren.

Terwijl ik als fractievoorzitter van de PvdA vooral met de toekomst bezig ben, houd ik mij als redacteur van het Oldeberkoper dorpsblad De Dreijer vooral bezig met het verleden. In samenwerking met het dorpsarchief voer ik bijna wekelijks gesprekken met mensen van boven de tachtig jaar om de meest opvallende gebeurtenissen in de periode 1940-1945 in deze regio in kaart te brengen. De aantekeningen vormen de basis voor boeiende verhalen die vanaf deze maand maandelijks in het dorpsblad worden gepubliceerd. De eerste reacties zijn erg positief. Naarmate de tijd verstrijkt wordt de belangstelling voor die periode van de geschiedenis niet kleiner, maar juist veel groter. Dat zie je ook terug in de steeds maar stijgende opkomst, ook van jongeren, bij de 4 mei herdenkingen.

Simon ter Heide, fractievoorzitter PvdA Ooststellingwerf.