Door op 9 december 2013

Commissie Welzijn behandelt Visienota basisonderwijs

Hierbij mijn bijdrage voor de raadscommissie Welzijn van 5 dec. over de visienota basisonderwijs. 
De publieke tribune zat vol met allemaal ouders, vertegenwoordigers van dorpsbelangen en mensen uit het onderwijsveld. Daar waren we zeer blij mee en het geeft aan dat het een belangrijk onderwerp is voor de komende jaren. In de raad van 17 dec. volgt besluitvorming over de visienota. Klik hier om onze vragen en opmerkingen te lezen.