Commissie Welzijn behandelt Visienota basisonderwijs