Door op 17 maart 2014

De PvdA doet weer mee aan NL Doet

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. Dat weten we allemaal. Vrijwilligers zijn actief in zorgcentra, in de sportverenigingen en op school en natuurlijk op nog veel meer plaatsen en bij instellingen. Bij een gemiddelde voetbalclub zijn zo meer dan honderd (!) vrijwilligers actief, bij een school zit je zo op de helft van dat aantal. Vrijwilligerswerk is niet alleen belangrijk voor de organisatie waarvoor dat werk wordt gedaan, maar ook voor de vrijwilliger zelf. Deze is betrokken, heeft veel contacten met anderen en voelt zich (hopelijk) gewaardeerd. De PvdA vindt vrijwilligerswerk daarom van groot belang. De PvdA waardeert de vrijwilligers bijzonder en vraagt al sinds jaar en dag samen met anderen op één dag van het jaar aandacht voor vrijwilligerswerk. Aan de voorloper van NL Doet, Madd (make a difference day) heeft de PvdA Ooststellingwerf ook altijd meegedaan en nu doet de PvdA al jaren mee aan NL Doet. De PvdA deed onder andere klusjes bij Stellinghaven, bij een zorgboerderij en op de dorpstuin in Makkinga. Woordvoerder Fimke Hijlkema:  ‘Dit jaar gaat de PvdA helpen bij de Herbergier in Oldeberkoop. Gewoon, omdat het gezellig is om met elkaar iets voor anderen te doen.’

De PvdA nodigt u van harte uit om op 21 of 22 maart a.s. mee te doen aan NL Doet.