Door op 14 april 2013

de Spreukbank

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 26 maart 2013 is het onderwerp ‘de Spreukbank’ aan de orde geweest. Vroeger, ten tijde van het oude gemeentehuis, stond er altijd een Latijnse spreuk op de gevel van het gemeentehuis; IUSTE IUDICATE FILII HOMINUM (Oordeelt rechtvaardig gij mensenkinderen). De letters daarvan zijn bewaard gebleven, maar mochten niet op het nieuwe gemeentehuis geplaatst worden. Nu is echter besloten om een nieuwe invulling te geven aan deze historische spreuk. Het geheel wordt omgevormd tot een bank, die voor het gemeentehuis geplaatst gaat worden. Ter ere van de aanstaande troonswisseling wordt er ook een koningsboom bij geplaatst. De PvdA is heel erg blij dat het, voor het eerst met dit college, mogelijk was om geld vrij te maken voor cultuur. We hopen dat dit een aanzet is voor meer culturele initiatieven en mogelijkheden in het komende jaar!