12 mei 2014

Debatavond over kleine scholenproblematiek

Op maandag 2 juni organiseert de PvdA een thema avond over de problematiek van de kleine scholen. Moeten we er voor pleiten dat kleine scholen zo veel mogelijk in stand worden gehouden?  Bijvoorbeeld omdat dit belangrijk is voor de leefbaarheid in de kleine kernen
Of is het in stand houden van kleine scholen juist onverstandig? Bijvoorbeeld omdat goed onderwijs dan niet meer kan worden gegeven en de kosten veel te hoog worden?
In onze gemeente zijn in de afgelopen tijd al enkele scholen gesloten. Een actueel thema dus en de moeite waard om de tijd in de agenda hiervoor te reserveren.
De munitie voor de discussie wordt via drie korte inleidingen geleverd door Sake Saakstra (directeur bestuurder van Comperio), Pyt Sijbesma (directeur bestuurder van CBO Noard West Fryslân) en PvdA lid Jan Schuurman Hes (voorvechter van het behoud van kleine scholen).

Het belooft een interessante avond te worden, waarvoor belangstellenden zoals ouders, leerkrachten, leden medezeggenschapsraden van kleine scholen, lokale en provinciale politici met onderwijs in portefeuille, vertegenwoordigers van plaatselijk belangen en allen die zich nauw betrokken voelen bij dit thema van harte worden uitgenodigd.

Deze avond is op 2 juni, begint om 19.30 u en vindt plaats in brede school de Samensprong in Haulerwijk, adres Laweijstraat 10.