25 november 2014

Deltaplan voor waterkwaliteit

Schoon drinkwater , Water binnen of buiten veilige kaders houden en het Voorkomen van waterverspilling zijn allemaal van levensbelang.

Het beheer van water is in Nederland goed. Dat laat onverlet dat we hiervoor “non stop “ moeten blijven investeren en onderhouden. Onze wereld is altijd in beweging : op het gebied van klimaat, nieuwe technologieën, veranderende omstandigheden die de waterkwaliteit of de waterveiligheid raken enz. Als fractiewoordvoerder in de Tweede Kamer voor Water ben ik me daar meer dan bewust van en heb in dit verband verschillende Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg Waterkwaliteit afgelopen maandag.

Voor de aanpak van het teveel en tekort aan water ligt er met het Deltaprogramma een goed meerjarenplan. Voor behoud van een goede waterkwaliteit valt echter nog veel te doen. Voor schoon water werken Gezondheidszorg , Landbouw  en  industrie  nog onvoldoende samen.

Geneesmiddelen, chemicalien en gewasbestrijdingsmiddelen zijn een steeds groter probleem in ons oppervlaktewater ….en dus drinkwater. Om dit aan te pakken is samenhang en samenwerking noodzakelijk, waarbij voldoende zoet water en waterkwaliteit samengaan. Daarom heb ik de Regering gevraagd een ‘Deltaplan Zoet Water en Waterkwaliteit’ aan te bieden bij het geplande Nationale Waterplan 2015, waarin de samenwerking en samenhang voor onze waterkwaliteit  strak wordt geregeld.

En in de tussentijd: hoop ik dat iedereen zich steeds meer bewust is of wordt van de kwaliteit en de kwantiteit van ons water.  Veel heeft ook te maken met gedrag ….of het nou gaat om te lang douchen of het vervuilen van water door industrieën. En daarmee gaan we, zoals elke Motietekst volgens de officiele regels eindigt, weer over tot de orde van de dag!

Lutz Jacobi