Door op 12 juli 2012

Dorpentocht met de babbelbox

In juni deden fractie en bestuur veel dorpen in de gemeente aan met de babbelbox.
De voorzitter doet verslag van de ervaringen.

Dorpentocht, ondanks de regen, groot succes

Op alle vijf zaterdagen van juni is de PvdA-Ooststelingwerf met een rode caravan alle dorpen van de gemeente langs geweest. Het doel van deze actie was de inwoners van Ooststellingwerf de mogelijkheid te geven om zich uit te spreken over lokale, provinciale en landelijke onderwerpen. Daarvoor hadden fractie en bestuur een ‘rode microfoon’ en beeldscherm meegenomen, vergelijkbaar met De Babbelbox van NCRV’s ‘Man bijt Hond’. Een fors aantal leden sloot zich bij de actie aan.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het idee van de Babbelbox niet echt goed uit de verf is gekomen. Dat had vooral te maken met het veelal slechte weer, de schroom van de mensen die werden benaderd om in de microfoon iets te zeggen en zich te gelijkertijd te zien op het beeldscherm, en wat technische problemen.
Dat neemt niet weg dat de tocht een groot succes was. Fractie, bestuur en leden hebben veel goede en intensieve gesprekken gevoerd met honderden inwoners over tal van onderwerpen die direct met onze gemeente en de gemeentelijke politiek te maken hebben. De fractie heeft de op- en aanmerkingen in haar oren geknoopt en zal daar in de raad mee aan de slag gaan. U hoort daar ongetwijfeld mee over.
Een afgeleid doel van de tocht was – omdat we met ons allen op 12 september naar de stembus gaan – dat de actie ook gezien kon worden als de start van de landelijke campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Een van onze Friese vertegenwoordigers in de Kamer, Jacques Monasch, greep de kans dan ook met beide handen aan om op een van de zaterdagen aanwezig te zijn.
Fractie, bestuur en een groot aantal leden hebben in de dorpen niet alleen gesproken met de achterban, maar ze hebben ook huis-aan-huis folders verspreid. Eén folder voor de verkiezingen op 12 september en één folder met onderwerpen uit de lokale politiek en de namen, adressen en telefoonnummers van de fractieleden.
Namens fractie en bestuur, Wim Kunst