Door op 23 december 2013

Eindelijk een bescheiden bedrag voor grootschalige (sport)evenementen

Sinds januari 2013 is de fractie van de Partij van de Arbeid (samen met andere fracties) bezig om een subsidiepotje voor grootschalige (sport)evenementen te krijgen. Tijdens de raadsvergadering van december jl is het dan toch eindelijk gelukt om dit voor elkaar te krijgen, al moest er wel een amendement aan te pas komen . Niet helemaal zoals wij bedoelden, maar het is een eerste aanzet.

In januari 2013 kwam de minigolfclub uit Appelscha met het verzoek om een subsidie voor de organisatie van het EK-minigolf in augustus. Het ging om € 2.000,00. Veel vrijwilligers zorgden voor een prachtig toernooi met veel internationale gasten die allemaal meerdere dagen in Appelscha verbleven. Ze sliepen in hotels of op campings, gingen uit eten in de restaurants en deden boodschappen in de winkels. Een goede impuls voor het dorp. De gasten genoten van de omgeving en komen misschien nog eens terug.

Helaas lukte het niet een meerderheid te krijgen voor het verlenen van ondersteuning aan de vereniging voor het organiseren van dit EK. Hierop hebben wij gevraagd aan het college een onderzoek te doen naar het instellen van een subsidiepot voor grootschalige (sport)evenementen. Dat onderzoek zou voor de behandeling van de begroting van 2014 klaar moeten zijn. Voor dit voorstel was een  duidelijke meerderheid in de raad.

Het college had in september haar onderzoek afgerond en kwam met het voorstel om geen subsidiepot voor grootschalige meerdaagse publieksgerichte evenementen in te stellen. Het zou te veel tijd kosten van de gemeentelijke organisatie en verenigingen en instellingen zouden in bezwaar en beroep kunnen gaan. Kortom: het college voelde er niets voor. De Partij van de Arbeid kwam, samen met andere fracties, met een amendement om € 10.000 beschikbaar te stellen. Dit bedrag was voor OB te hoog en we kwamen uit op een bedrag van € 7.500 per jaar.; hiervoor was dus een meerderheid. Het college heeft daarop haar voorstel ingetrokken en zou er op terugkomen.

In december 2013 kregen we dan het voorstel van het college om een derde partij, namelijk de Vereniging Toeristisch Recreatief Belang Ooststellingwerf (VTRBO), een bedrag van € 5.000 te geven voor het verstrekken van bijdragen aan instellingen/verenigingen die evenementen organiseren waardoor meer mensen naar onze mooie gemeente komen. De PvdA en anderen waren het hier niet mee eens. Ten eerste niet omdat het bedrag natuurlijk niet het bedrag was waarover de raad al overeenstemming had bereikt in september. Ten tweede niet omdat wij (en ook sommige andere fracties) vinden dat de gemeente zelf deze subsidiepot wel kan beheren in plaats van dat over te laten aan anderen. Maar omdat wij voor het door de gemeente zelf uit laten voeren van de regeling geen meerderheid zagen, heeft de PvdA toch ingestemd met het door de VTRBO uit laten voeren van de regeling, maar dan wel met een bedrag van € 7.500 per jaar. 10% van dit bedrag gaat naar de VTRBO die het werk voor de gemeente gaat doen. Over twee jaar gaan we evalueren wat de regeling heeft opgeleverd, of het bedrag voldoende is en of het een juiste keuze is geweest om de VTRBO de regeling te laten uitvoeren.

Ik heb ondertussen de eerste vragen over de regeling  al gekregen. Daaruit leiden we af dat er bij vrijwilligersorganisaties wel behoefte is aan ondersteuning. Ze doen hun uiterste best om dingen voor elkaar te krijgen en het kost altijd veel tijd om sponsors te zoeken. Een steuntje in de rug is daarbij welkom.