Door op 2 februari 2013

Evaluatie jeugdbeleid

In de gemeenteraad van 29 januari kwam de evaluatie van het jeugdbeleid van de afgelopen jaren aan de orde. De fractie bij monde van Herman Spoelstra en Jesper Christensen leverde hieraan een goed doorwrochte bijdrage die in z’n geheel kan worden nagelezen.

 

Samengevat legt de PvdA voor de nieuwe nota Integraal Jeugdbeleid beleidsprioriteiten bij:
1. Een positieve ontwikkelingsgerichte benadering van jeugdbeleid.
2. De transformatie van het jeugdstelsel.
3. Het goed benutten van de signalerende functie van het jeugdwelzijnswerk.
4. Aandacht voor kinderen in armoede.
5. Extra accent op jonge kinderen en vroegtijdige en lichte vormen van hulpverlening
6. Het bestrijden van overgewicht bij jongeren.
7. Inzetten op preventie van middelengebruik.
We stellen voor in de nieuwe nota een aantal speerpunten te benoemen, de genoemde punten komen wat de PvdA betreft hiervoor in aanmerking.
Lees via onderstaande link het hele verhaal.