Door Fimke Hijlkema op 8 maart 2014

Fimke Hijlkema over de veranderingen in de zorg

De PvdA gaat de uitdaging van de nieuwe zorgtaken voor de gemeente met vertrouwen aan. Met als uitgangspunt: bescherming en ondersteuning van de zwakkeren in de samenleving. Wilt u dat ook? Stem dan op 19 maart Partij van de Arbeid! Bekijk het filmpje.

Fimke Hijlkema

Fimke Hijlkema

fimkehijlkema@pvdaooststellingwerf.nl Opzienersweg 52 8433 PN Haulerwijk Politiek is echt mijn ding. Niet alleen in de PvdA, maar ook in mijn werk als raadsgriffier kan ik kwijt waar ik voor sta. Ik sta voor een open, betrokken, sociale samenleving. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen, waarin belemmeringen worden weggenomen en kansen gecreëerd. Waarin niet alleen

Meer over Fimke Hijlkema