14 februari 2016

Kennen en gekend worden

Kennen en gekend worden
Van Waarde: Werkgroep sterke wijken en dorpen

Jelke Nijboer en Fimke Hijlkema

08-01-2014 Oldeberkoop. PvdA kandidaten gemeenteraadsverkiezingen Ooststellingwerf. Fotograaf: Rens Hooyenga

08-01-2014 Oldeberkoop. PvdA kandidaten gemeenteraadsverkiezingen Ooststellingwerf. Fotograaf: Rens HooyengaVol enthousiasme ging de werkgroep Sterke Wijken en Dorpen aan de slag om een antwoord te vinden op de vraag: hoe kan de PvdA weer herkenbaar en zichtbaar zijn in de dorpen en wijken? Een dorp- en wijkteam, een sociogram en een inventarisatie van de kennis èn ‘kennissen’ van onze leden moeten daarbij helpen. Kennen en gekend worden dus. ‘Ze moeten je van de fiets trekken!’, aldus Jelke Nijboer op 30 januari in Drachten.

Wie hebben zich hier mee bezig gehouden?
Jan, Wietse, Betty, Dinie, Riek, Lutz, Jelke en Fimke hebben zich in de maanden november en december gebogen over ‘sterke wijken en dorpen’. Omdat het niet verstandig is alleen intern bezig te zijn, heeft de werkgroep ook mensen ‘van buiten’ uitgenodigd, waaronder medewerkers van Doarpswurk en experts op het gebied van (social) media.

Wat is een wijk- en dorpteam en het wat doet het?
Een dorp- of wijkteam bestaat uit leden, sympathisanten en raadsleden woonachtig in het dorp of de wijk. Het team is de oren en ogen van de wijk en is betrokken bij zaken die in het dorp spelen.  Een wijk- en dorpteam is een klankbord voor de lokale PvdA-politici.

Wie zitten er in het wijk- en dorpteam en hoe kom je aan die mensen?
Iedereen kan lid zijn van het wijk- en dorpteam, denk bijvoorbeeld niet alleen aan een raadslid, een lid, een voorzitter van de voetbalclub, een MKB-er, een onderwijzer, een bestuurslid van het zwembad etc. etc.  Om aan deze leden te komen, is het belangrijk dat er een soort sociale kaart van de wijk wordt gemaakt, wij hebben dat een sociogram genoemd. En in dat sociogram zie je dan wie welke functies in de verenigingen in het dorp bezetten en welke personen PvdA-sympathisant zijn (dit hoeven geen leden te zijn). Ook is het belangrijk te weten wat de kennis en kunde van onze leden is.

Hoe worden we gekend?
Om ‘ van de fiets te worden getrokken’  is het nodig gekend te worden. En hoe wordt je gekend? Dat is de grote vraag. De werkgroep wijken en dorpen heeft een begin gemaakt met een overzicht van activiteiten die daaraan bij kunnen dragen. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een buurtdiner, een sportactiviteit, een gerichte actie op basis van de actualiteit. Als er in een bepaalde wijk of dorp iets speelt, met een gerichte korte enquête langs de deur. Natuurlijk vergeten we hierbij het ombudsteam niet.

Wat zijn de voorwaarden?
Het is belangrijk dat iedereen, waaronder ook afdelingsbestuur en fractie, het werken met een dorp- of wijkteam omarmt. En iemand moet er voor verantwoordelijk zijn. Een goede bezetting van het team is natuurlijk ook belangrijk en dat vraagt weer om een goede scouting. Een klein budget voor het wijk- en dorpteam kan bijdragen aan het goede werk dat wij van de dorp- en wijkteams verwachten. Maar we kunnen nog zo veel voorwaarden stellen, het is en blijft mensenwerk. Dicht bij de mensen staan, met ze in gesprek gaan, ze opzoeken – ook als het moeilijk is of wordt. Kennen en gekend worden dus!