Door op 26 mei 2015

Langer in je eigen huis kunnen wonen; de PvdA wil het mogelijk maken.

Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk in zijn of haar eigen huis blijven wonen. Ook als hij of zij ouder wordt en misschien minder mobiel is. Gelukkig kan dat vaak ook worden gerealiseerd met een paar simpele aanpassingen: het levensloopbestendig maken van de woning. Als dat soms te duur is, moet er een oplossing worden gezocht.  De PvdA ziet een oplossing in de zogenaamde ‘blijverslening’.

blijversleningIn je eigen huis blijven wonen
Je leven lang werken en zuinig zijn en na ongeveer dertig jaar is de koopwoning je eigendom als je alles hebt afgelost en geen schulden meer hebt. Maar dan krijg je mankementen en kun je de trap niet meer op. De woning moet worden aangepast en dat kost geld. Ouderen kunnen geen hypotheek meer krijgen om het huis voor duizenden euro’s te verbouwen en wat dan? Verhuizen naar een aangepaste huurwoning? Dan moet je uit je vertrouwde buurtje en deze participatiemaatschappij is gebaseerd op hulp van buren en familie. Verhuizen betekent dan soms dat die aardige buurvrouw de container niet meer buiten zet of dat de buurman het gras niet meer voor je maait omdat je uit de buurt bent gaan wonen.

Regeling voor woningaanpassingen
Op dit moment wordt er landelijk gewerkt aan een regeling waarbij ouderen een lening kunnen krijgen om hun huis zodanig aan te passen dat ze er langer kunnen blijven wonen, de zogenaamde ‘blijverslening’. De Partij van de Arbeid wil graag dat de gemeente Ooststellingwerf aan deze regeling meedoet.

Hoe werkt die blijverslening dan?
De gemeente verstrekt een lening aan een woningeigenaar (de gemeente krijgt het geld hiervoor van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De eigenaar kan dan de woning aanpassen. Wanneer de woning verkocht wordt, krijgt de gemeente het uitgeleende geld terug en kan iemand anders van de regeling gebruik maken. De ‘blijverslening’ is een interessant systeem om burgers te faciliteren bij het levensloopbestendig maken van hun woning zonder dat het hen direct geld kost. Het kost de samenleving weinig (alleen rentekosten) om op een simpele manier een ouderenwoning te maken.

De Partij van de Arbeid ziet graag dat Ooststellingwerf de mogelijkheden van de ‘blijverslening’ benut. Daarom wordt in de gemeenteraad een motie ingediend om het college aan te zetten tot het oppakken van deze nieuwe mogelijkheid.

Voor meer informatie: Fimke Hijlkema telefoonnummer 06-51506168.