Door Annelies Stolp op 17 februari 2015

Lutz Jacobi 21 februari op excursie naar waterbergingsgebied

Tweede kamerlid Lutz Jacobi op excursie naar waterbergingsgebied in aanleg langs de N381 bij Donkerbroek
Lutz Jacobi gaat samen met PvdA raadsleden uit Ooststellingwerf en kandidaat-waterschapbestuurders Henni van Asten (lijsttrekker) en Annelies Stolp uit Oosterwolde (nr. 3 op de PvdA-lijst) een kijkje nemen bij de werkzaamheden die toekomstige wateroverlast bij Donkerbroek moeten voorkomen.

Lutz Jacobi is geboren en getogen in Zuidoost Fryslân en wil als woordvoerder Water van de PvdA ook in ‘haar eigen regio’ goed op de hoogte blijven van maatregelen voor duurzaam waterbeheer. Zaterdagmiddag bezoeken de PvdA-ers het waterbergingsgebied in aanleg langs de Opsterlandse Compagnonsvaart bij Donkerbroek. Lutz Jacobi heeft zich als Tweede Kamerlid de afgelopen jaren stevig ingezet voor de verbetering van waterkwaliteit en duurzaam waterbeheer. Naast de uitleg over de waterberging langs de N381 zal ook gesproken worden over de Friese veenweidegebieden, die dreigen te verdwijnen als gevolg van de huidige lage waterpeilen.

De excursie begint om 14.00 uur bij het informatiecentrum van de N381, Vaart Westzijde 14, 8435 WC Donkerbroek. De excursie staat in het kader van de provinciale verkiezingscampagne van de PvdA in Zuidoost Fryslân. Behalve Lutz Jacobi, Henni van Asten, Annelies Stolp en lokale PvdA raadsleden zullen ook  provinciale politici aanwezig zijn: statenlid en PvdA-fractievoorzitter Remco van Maurik uit Nijeholtpade en Joukje van Roeden-Hoekstra uit Gorredijk (respectievelijk nummer 3 en 12 op de PvdA-lijst voor Provinciale Staten).

Annelies Stolp

Annelies Stolp

Adres: Weper 6 8431 RH Oosterwolde  

Meer over Annelies Stolp