Door Simon ter Heide op 7 maart 2016

Nieuwsbrief februari

Hier is ie weer, de maandelijkse nieuwsbrief van de PvdA-fractie Ooststellingwerf.

Klik hier om deze te openen.

Simon ter Heide

Simon ter Heide

simonterheide@pvdaooststellingwerf.nl Grietmanstraat 5 8421 RK Oldeberkoop Al sinds 1979 zet ik mij met hart en ziel in voor de PvdA. Mijn vader is jong overleden, zodat ik ben opgegroeid in een eenoudergezin. Het was voor mijn moeder lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Als oudste zoon werd ik daar al op heel jonge

Meer over Simon ter Heide