Door Simon ter Heide op 2 februari 2015

Nieuwsbrief januari 2015

De kop is er af. Januari is weer voorbij. Simon ter Heide zet weer even op een rij wat er politiek zoal aan de hand is in de gemeente Ooststellingwerf.
Deze link brengt je bij de nieuwsbrief.

Simon ter Heide

Simon ter Heide

simonterheide@pvdaooststellingwerf.nl Grietmanstraat 5 8421 RK Oldeberkoop Al sinds 1979 zet ik mij met hart en ziel in voor de PvdA. Mijn vader is jong overleden, zodat ik ben opgegroeid in een eenoudergezin. Het was voor mijn moeder lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Als oudste zoon werd ik daar al op heel jonge

Meer over Simon ter Heide