Door Simon ter Heide op 3 februari 2017

Nieuwsbrief januari 2017

Het politieke jaar 2017 is met volle agenda’s van start gegaan. De fractievoorzitter praat je weer bij in de nieuwsbrief.

Open de nieuwsbrief.

Simon ter Heide

Simon ter Heide

simonterheide@pvdaooststellingwerf.nl Grietmanstraat 5 8421 RK Oldeberkoop Al sinds 1979 zet ik mij met hart en ziel in voor de PvdA. Mijn vader is jong overleden, zodat ik ben opgegroeid in een eenoudergezin. Het was voor mijn moeder lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Als oudste zoon werd ik daar al op heel jonge

Meer over Simon ter Heide