Door op 9 juli 2014

Nieuwsbrief juli 2014

De laatste nieuwsbrief voor het zomerreces al weer. Gaan de OWO gemeenten fuseren? Simon ter Heide praat belangstellenden weer bij.

Klik hier voor de nieuwsvrief