19 juli 2016

Nieuwsbrief juli 2016

De PvdA vroeg om een extra raadsvergadering over Caparis.

De PvdA vroeg om een extra raadsvergadering over Caparis.

Nieuwsbrief PvdA Ooststellingwerf juli 2016

In de Nieuwsbrief van juli doet de fractie uitgebreid verslag van haar activiteiten.