Door op 3 september 2014

Nieuwsbrief juli_augustus 2014

Ook al lijkt de zomerperiode voor de gemeentepolitiek rustig, toch is er het nodige te melden.
Inmiddels barst het politieke seizoen weer los in de hoogste versnelling. De fractievoorzitter doet verslag.

Klik op de link om de nieuwsbrief te lezen.