Door Simon ter Heide op 3 september 2014

Nieuwsbrief juli_augustus 2014

Ook al lijkt de zomerperiode voor de gemeentepolitiek rustig, toch is er het nodige te melden.
Inmiddels barst het politieke seizoen weer los in de hoogste versnelling. De fractievoorzitter doet verslag.

Klik op de link om de nieuwsbrief te lezen.

Simon ter Heide

Simon ter Heide

simonterheide@pvdaooststellingwerf.nl Grietmanstraat 5 8421 RK Oldeberkoop Al sinds 1979 zet ik mij met hart en ziel in voor de PvdA. Mijn vader is jong overleden, zodat ik ben opgegroeid in een eenoudergezin. Het was voor mijn moeder lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Als oudste zoon werd ik daar al op heel jonge

Meer over Simon ter Heide