Door op 3 april 2016

Nieuwsbrief maart 2016

De fractie bij monde van voorzitter Simon ter Heide praat jullie weer bij over wat er speelde in de maand maart.
Lees de nieuwsbrief.