Door Simon ter Heide op 3 april 2016

Nieuwsbrief maart 2016

De fractie bij monde van voorzitter Simon ter Heide praat jullie weer bij over wat er speelde in de maand maart.
Lees de nieuwsbrief.

Simon ter Heide

Simon ter Heide

simonterheide@pvdaooststellingwerf.nl Grietmanstraat 5 8421 RK Oldeberkoop Al sinds 1979 zet ik mij met hart en ziel in voor de PvdA. Mijn vader is jong overleden, zodat ik ben opgegroeid in een eenoudergezin. Het was voor mijn moeder lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Als oudste zoon werd ik daar al op heel jonge

Meer over Simon ter Heide