Door Simon ter Heide op 5 november 2013

Nieuwsbrief november 2013

Al weer een maand voorbij en dus tijd om verslag te doen met een nieuwe nieuwsbrief.
Nog een paar weken en dan is het 25 november. Een belangrijke datum omdat de ledenvergadering dan het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vaststelt. De oproep om naar de vergadering te komen staat ook in de nieuwsbrief.
Nieuwsbrief PvdA november 2013

Simon ter Heide

Simon ter Heide

simonterheide@pvdaooststellingwerf.nl Grietmanstraat 5 8421 RK Oldeberkoop Al sinds 1979 zet ik mij met hart en ziel in voor de PvdA. Mijn vader is jong overleden, zodat ik ben opgegroeid in een eenoudergezin. Het was voor mijn moeder lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Als oudste zoon werd ik daar al op heel jonge

Meer over Simon ter Heide