5 oktober 2014

Op bezoek bij recreatieondernemers

Appelscha – Vrijdag 3 oktober bracht PvdA Tweede Kamerlid Lutz Jacobi samen met Statenleden en lokale PvdA’ers een werkbezoek aan de Recron (branchevereniging recreatie ondernemers). Met het bedrijf Outdoor Appelscha en Staatsbosbeheer (SBB) werd gesproken over de unieke samenwerking tussen beide. De instructeurs van Outdoor zijn tijdens hun werk voor SBB de ‘ogen en oren’ in het Drents Friese Woud. Wederzijds is er vertrouwen en zijn er korte lijnen. Men heeft samen het arrangement ‘het Groene schoolreisje’ ontwikkeld, waarbij kinderen eerst met de boswachter op pad gaan en daarna actief zijn in het klimbos. Tevens verzorgt Outdoor het onderhoud aan de mountainbikeroute in het bos. Het plan is om vanaf de Boerestreek een moutainbikeroute te laten starten, om het ‘wild fietsen’ tegen te gaan, waar wandelaars last van hebben. Verder komt er een betonpad door het bos bij de Bosberg, waar gewandeld kan worden.
‘De natuur wordt vaak gezien als kostenpost, maar elke euro die je investeert in de natuur levert twee euro op’, aldus Jan de Roos van Outdoor. Het klimpark wordt in twee fases verder uitgebreid naar een parcours met 60 hindernissen. Op de Boerestreek komt een klimtoren dat toegang biedt tot het klimbos. Men heeft nu drie vaste en 35 flexibele medewerkers in dienst. De Roos gaf aan teleurgesteld te zijn, omdat hij niet in aanmerking kwam voor subsidie vanuit ‘Wurkje foar Fryslân’. Hij maakte van de gelegenheid gebruik door er bij de Statenleden op aan te dringen dat niet al het geld naar ‘de grote jongens’ moet gaan. PvdA Statenlid Jornt Ozinga gaf aan dat vertraging optreedt in de toekenning van subsidies door de toetsing door Brussel.

Okt 2013 007

De aanwezigen waren tevreden hoe het Nationale Park bij Appelscha is ingericht, door een goede zonering vinden de recreatieve activiteiten aan de rand van het park plaats, waardoor er in het midden de benodigde stilte is voor de dieren.
Verder werd gesproken over de nieuwe Natuurbeschermingswet die in november in de Tweede Kamer aan de orde komt. Volgens Jacobi moeten we naar grote robuuste natuurgebieden. Publiek private samenwerking is van belang, daar is de samenwerking tussen SBB en Outdoor een goed voorbeeld van. De kracht van een gebied moet centraal staan, gestreefd moet worden naar evenwicht en balans in een natuurgebied, aldus Jacobi. ‘Nationale parken moeten, net als in het buitenland, veel herkenbaarder worden. Deze paradepaardjes moeten meer op de kaart worden gezet voor toeristen’, aldus Jacobi. De Roos was verontwaardigd dat hij de vlag van het Nationale Park niet eens mag ophangen bij zijn café, dat net buiten dit gebied ligt. Ook was hij wat minder te spreken over de samenwerking met Natuurmonumenten, die het gebied beheert rond Ravenswoud.
Over de samenwerking met de gemeente was hij vol lof, al heeft het erg lang geduurd voordat hij zijn plannen kon realiseren. Recron gaf aan het fijn te vinden dat politieke vertegenwoordigers uit alle geledingen van de PvdA aanwezig waren, want op alle niveaus is samenwerking met de politiek van belang. De Roos benadrukte tot slot dat consequent beleid door de politiek op lange termijn belangrijk is voor ondernemers.

Herman Spoelstra