OSO politiek café

27 februari 2018

 

Ouderen in Ooststellingwerf
Zelf ben ik al een tijdje lid van de Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf (OSO), ik ben tenslotte de 60 gepasseerd, en afgelopen vrijdag organiseerde de OSO een politiek café.
Alle partijen mochten in vijf minuten aangeven wat zij voor ouderen willen doen in Ooststellingwerf. De Partij van de Arbeid Ooststellingwerf zet zich in voor alle inwoners van onze mooie gemeente en natuurlijk ook voor onze senioren.
Wonen
Wij vinden het belangrijk dat er voldoende goede levensloopbestendige woningen zijn en blijven. Een slaapkamer en douche beneden kan het leven zo veel gemakkelijker maken. Dat kan mogelijk worden door bijvoorbeeld de blijverslening, maar de voorwaarden voor die lening zijn scherp. Daarom pleiten wij voor een zogenaamde verzilveringslening voor het aanpassen van de woning. Bij deze lening wordt het voor de verbouw van de woning geleende bedrag pas terugbetaald op het moment dat de woning wordt verkocht.
Zorg op maat
De Partij van de Arbeid maakt zich sterk voor goede zorg op maat. Ook willen wij een aanvalsplan eenzaamheid omdat veel mensen, vooral ouderen, eenzaam zijn. Familie en vrienden overlijden en degene die overblijft heeft het vaak moeilijk. Projecten zoals ‘Welzijn op dorpse schaal’ in Oldeberkoop bieden mogelijkheden om hier wat aan te doen. Mantelzorgers verdienen onze steun en hulp, want mantelzorgen kan zwaar zijn, heel zwaar.
Met je rollator op de stoep
Natuurlijk is veiligheid ook een belangrijk item en dan gaat het niet alleen om de veiligheid op straat, maar ook om verkeersveiligheid. Veilige fietspaden, voetpaden en wegen zodat iedereen zonder ongelukken over straat of stoep kan, gewoon lopend maar ook met een rollator of in een rolstoel.
Veel meer
Natuurlijk staat er nog veel meer in het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid Ooststellingwerf. U kunt het nalezen op onze website. 
De foto’s van het debat zijn van Engbert van Esch