Door op 22 april 2013

Overgebleven geld besteden aan werkgelegenheid

Dinsdag zal de PvdA een amendement indienen bij de behandeling van de jaarrekening door de gemeenteraad. Opnieuw is er een fors bedrag overgebleven. In deze crisistijd is de PvdA van mening dat het afgelopen moet zijn met oppotten. Er ligt voldoende werk in de sfeer van bijvoorbeeld achterstallig onderhoud. Er raken ook steeds meer mensen zonder werk en jongeren komen moeilijk aan de bak. De PvdA wil beide zaken aan elkaar koppelen. Werk maken met overgebleven geld. De PvdA komt op korte termijn met initiatiefvoorstellen voor concrete besteding en roept de andere partijen op hetzelfde te doen.

Lees hier het amendement