Door op 27 januari 2016

Partijpraat januari 2016

Het op verzoek van de ondernemers genomen besluit van het college van B & W tot volledige openstelling van de Stationsstraat voor autoverkeer, is een voorbeeld van het ontbreken van een politieke antenne. Weliswaar is het college formeel bevoegd om een dergelijk besluit zelfstandig te nemen, maar bij zo’n gevoelige kwestie is het zeer verstandig om vooraf te polsen hoe het winkelend publiek hierover denkt en vervolgens de gemeenteraad  in de besluitvorming  te betrekken.

De werkwijze van het college heeft gezorgd voor escalatie. Een bezwaarschriftenprocedure, veel emotioneel getinte publiciteit en uiteindelijk, tot onvrede van de betrokken ondernemers, een op initiatief van coalitiepartij Ooststellingwerfs Belang door de raad aangenomen motie. Hierin wordt het college gevraagd autoverkeer weer alleen in de ochtenduren toe te laten. Gevolg onenigheid binnen de coalitie en een lastig politiek probleem voor het college. Wat gaat het college doen? Wel ze kiezen eieren voor hun geld en gaan nu als mosterd na de maaltijd alsnog een inspraakavond organiseren waar voor- en tegenstanders hun zegje kunnen doen, waarna een nieuwe afweging zal gaan plaatsvinden.  De bevestiging van hun eigen falen. Het overleg moet nu plaatsvinden in een onnodig opgefokte sfeer, waarbij een bevredigende oplossing niet eenvoudig binnen handbereik zal zijn. Al met al een dure inschattingsfout!

In deze politiek vrij rustige tijd is er nog een ander onderwerp waar veel ophef over is ontstaan. Weststellingwerf heeft de knuppel in het hoenderhok gegooid, met een helder geschreven rapport over opties tot het fuseren met andere gemeenten. Waar Ooststellingwerf zich nog volledig richt op een beperkte samenwerking met Weststellingwerf en Opsterland gaat onze buurgemeente praten over diverse opties, zelfs buiten de provinciegrenzen. Onze gemeente zal er niet aan ontkomen mee te gaan in deze voor de toekomst belangrijke discussie. De PvdA staat hier open voor, onder de voorwaarde dat de door de gemeenteraad opgemaakte visie en onze cultuur en eigenheid leidraad zijn bij de besluitvorming en onze inwoners in welke vorm dan ook volledig mee kunnen praten.

Gelukkig is er ook nog tijd voor andere inspirerende zaken. De laatste maand ben ik met name bezig geweest met het op poten zetten van activiteiten in het kader van het 150-jarig bestaan in 2017 van de toneelvereniging ‘De Rederijkerskamer de Hoek van Zevenwouden’. Het enthousiasme in ons dorp voor deze happening is groot en dat geeft mij een hoop nieuwe energie.

Simon ter Heide, fractievoorzitter PvdA Ooststellingwerf