25 november 2013

Plattelandsparlement

Afgelopen weekend was ik op het Plattelandsparlement. Dit is om de twee jaar en ik ben een vaste bezoeker !
Op het Plattelandsparlement laten actieve dorpsbewoners en ondernemers hun stem horen aan de landelijke politici. Zij maken hun concrete inzet zichtbaar en leveren voorstellen voor beter beleid. Zo helpen we elkaar voor een leefbaar en vitaal platteland. Bruggen bouwen van “Overheid naar initiatief”! Op dit Plattelandsparlement ging het vooral over Burgerinitiatieven.  Zo presenteerden vooruitstrevende inwoners hoe ze zelf een Energie – en Zorgcooperatie hebben opgericht. Ze laten zien wat je op eigen kracht voor elkaar krijgt en brengen in beeld welke wetgeving hen in de weg zit. Lokale oplossingen en sociale ondernemingen ontstaan vanuit behoefte en enthousiasme. Mensen willen vanuit directe betrokkenheid hun leefomgeving verbeteren. En de Overheid moet dit ondersteunen!! Maar juist hier zit een spanningsveld tussen wetgeving en Burgerinitiatieven. De wetgeving is vooral gericht op het centraal aansturen en controleren van processen en organisaties in ons land. Maar voor ons Platteland hebben we MAATWERK nodig. Goede burgerinitiatieven zoals de lokale energie-en Zorgcooperaties worden zodoende tegen gewerkt door een complexe regelgeving. Hierdoor haken mensen vaak af, terwijl ze een prima initiatief hebben.
We willen een participatie-samenleving. Dit vraagt ook een andere rol van de Overheid . De rol van handhaver en autoriteit moet worden vervangen door een positieve houding om burgerinitiatieven te ondersteunen. Het platteland laat zien dat het bruist van zelfredzaamheid. In het Oosten van ons land kennen ze “naoberschap”…wij kennen “mienskip”. Deze sociale structuur is onze grote kracht!
De uitdaging voor de landelijke politiek is het Platteland te faciliteren !! Samen Sterk!!
Enne ….Dit was zeer  verfrissend te midden van alle “JSF-rumoer”.

Lutz Jacobi