Door op 21 november 2013

PvdA blij met uitkomsten motie ‘tarieven sportvoorzieningen’

De PvdA heeft in april 2013, samen met Groen Links, D66 en CU een motie ingediend, waarin het college werd gevraagd met een notitie te komen over de tarieven van de sportaccommodaties. In die notitie moest speciaal aandacht worden besteed aan de vakantie- en weekendtarieven. De raad heeft in de raadsvergadering van november besloten dat het vakantietarief wordt afgeschaft. Datzelfde geldt voor het speciale zondagstarief.

In de commissievergadering van april 2013 vroeg de SV Donkerbroek aandacht voor de tarieven van de sportaccommodaties. Reden voor de Partij van de Arbeid om samen met Groen Links, D66 en CU een motie in te dienen, waarin het college werd gevraagd om een notitie op te stellen waarin aandacht werd gevraagd voor de openstelling van de accommodaties in het weekend en in de vakanties. Ook werd er aandacht gevraagd voor de tarieven, omdat in het weekend meer moest worden betaald en omdat er veel langer van te voren moest worden aangevraagd. Het college nam de motie over.

In de commissievergadering van 5 november jl. is de betreffende notitie van het college besproken. In die notitie handhaafde het college de speciale vakantie- en weekendtarieven. Dat was niet de bedoeling van de indieners van de motie. D66 en PvdA hebben tijdens de commissievergadering dan ook direct een amendement aangekondigd. Deze aankondiging was voldoende voor wethouder De Boer om de notitie terug te nemen en voor de raadsvergadering met een herziene notitie en een aangepast voorstel te komen.

In dat nieuwe voorstel gaat het college dus mee met de indieners van de motie om het speciale vakantietarief en het tarief voor de zondag af te schaffen. Ook worden de gebruiksvoorschriften aangepast. Zo kunnen verenigingen bijvoorbeeld later een aanvraag doen voor de zondag en de vakantieperiode. Al met al zijn wij tevreden met het behaalde resultaat.

De PvdA staat achter het centrale uitgangspunt dat sporters in Ooststellingwerf in de gelegenheid moeten worden gesteld om hun sport(en) binnen redelijke afstand van hun woonplaats te beoefenen tegen een betaalbaar tarief. De PvdA vindt sport belangrijk, niet alleen voor de gezondheid van onze inwoners, maar ook voor de weerbaarheid en saamhorigheid. Een goed sportklimaat maakt onze gemeente ook aantrekkelijk en dit besluit helpt daaraan mee.