Door Fimke Hijlkema op 10 maart 2014

PvdA Ooststellingwerf op campagne in Haulerwijk

Op zaterdag 8 maart voerde de PvdA Ooststellingwerf met de meeste kandidaat raadsleden campagne in Haulerwijk. Zij werden geholpen door tweede Kamerlid Jaqcues Monasch en Michiel Emmelkamp, de noordelijke kandidaat voor de Europese verkiezingen van 22 mei aanstaande. In de buurt rondom zorgcentrum Sinnehiem werden huis aan huis rozen uitgedeeld.
De bewoners deelden hun zorgen met de PvdA vertegenwoordigers over ondermeer de overheveling van de zorg naar de gemeenten, de slecht begaanbare voetpaden, de overlast van jongeren en het onderhoud van het groen. Maar niet alleen aan de deur deelden de Haulerwijksters hun zorgen. Ook tijdens het spreekuur in De Enter werd nog een landelijk probleem rondom ZZP-ers aangekaart. Monasch heeft beloofd dat zijn fractiegenoten in Den Haag hier mee aan de slag gaan. De toekomstige raadsleden kunnen, met alles wat zij afgelopen zaterdag hebben gehoord, in de komende periode hun voordeel doen. Komende zaterdag 15 maart is de PvdA de hele dag te vinden in het centrum van Oosterwolde en in nog nader te bepalen wijken. Ook in de laatste dagen voor de verkiezingen zal de PvdA zichtbaar blijven. De veertien kandidaten presenteren zich dan via een persoonlijke folder. 

Fimke Hijlkema

Fimke Hijlkema

fimkehijlkema@pvdaooststellingwerf.nl Opzienersweg 52 8433 PN Haulerwijk Politiek is echt mijn ding. Niet alleen in de PvdA, maar ook in mijn werk als raadsgriffier kan ik kwijt waar ik voor sta. Ik sta voor een open, betrokken, sociale samenleving. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen, waarin belemmeringen worden weggenomen en kansen gecreëerd. Waarin niet alleen

Meer over Fimke Hijlkema