Door op 10 maart 2014

PvdA Ooststellingwerf op campagne in Haulerwijk

Op zaterdag 8 maart voerde de PvdA Ooststellingwerf met de meeste kandidaat raadsleden campagne in Haulerwijk. Zij werden geholpen door tweede Kamerlid Jaqcues Monasch en Michiel Emmelkamp, de noordelijke kandidaat voor de Europese verkiezingen van 22 mei aanstaande. In de buurt rondom zorgcentrum Sinnehiem werden huis aan huis rozen uitgedeeld.
De bewoners deelden hun zorgen met de PvdA vertegenwoordigers over ondermeer de overheveling van de zorg naar de gemeenten, de slecht begaanbare voetpaden, de overlast van jongeren en het onderhoud van het groen. Maar niet alleen aan de deur deelden de Haulerwijksters hun zorgen. Ook tijdens het spreekuur in De Enter werd nog een landelijk probleem rondom ZZP-ers aangekaart. Monasch heeft beloofd dat zijn fractiegenoten in Den Haag hier mee aan de slag gaan. De toekomstige raadsleden kunnen, met alles wat zij afgelopen zaterdag hebben gehoord, in de komende periode hun voordeel doen. Komende zaterdag 15 maart is de PvdA de hele dag te vinden in het centrum van Oosterwolde en in nog nader te bepalen wijken. Ook in de laatste dagen voor de verkiezingen zal de PvdA zichtbaar blijven. De veertien kandidaten presenteren zich dan via een persoonlijke folder.