Door op 2 juni 2014

PvdA Ooststellingwerf wil rem op besloten vergaderingen

De PvdA Ooststellingwerf werkt niet langer mee aan vergaderingen die besloten zijn indien daar geen wettelijke grondslag voor is. Indien dergelijke bijeenkomsten toch worden georganiseerd zal de vierkoppige fractie schitteren door afwezigheid. Met deze inmiddels aan het college en de andere fracties meegedeelde opstelling wordt gehandeld conform het verkiezingsprogramma dat voor de verkiezingen door de leden is vastgesteld.

Sinds 2010, toen de huidige coalitie van Ooststellingwerfs Belang, het CDA en de VVD het in Ooststellingwerf voor het zeggen kreeg, is het aantal besloten bijpraatsessies over allerlei actuele belangrijke politieke onderwerpen tegen de wil van de PvdA drastisch toegenomen. De partijen werden in de ogen van de PvdA door het college van B & W voor het blok gezet. Er was wel een bereidheid om ontwikkelingen met de raad te delen, maar niet in het openbaar. Achteraf trok de PvdA vaak de conclusie, dat er geen enkele grond aanwezig was waarom de informatieverstrekking niet in de openbaarheid had kunnen geschieden.
Fractievoorzitter Simon ter Heide: “De wet is heel duidelijk. Politieke vergaderingen zijn openbaar, tenzij er door de wet aangegeven gronden aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld privacy overwegingen of de kans op financiële schade voor de gemeente. De PvdA wenst nu dat het college zich strikt aan de wet houdt”.