Door op 5 augustus 2014

PvdA Ooststellingwerf wil voortgang Boerestreek

Enkele maanden geleden is de vernieuwde Boerestreek heropend, naar een winnend ontwerp in een ontwerpwedstrijd. Het is een mooi plein geworden, dat vraagt om actie en activiteit. Het winnende ontwerp is echter slechts gedeeltelijk uitgevoerd, de klimtoren bijvoorbeeld is nog niet gerealiseerd. De PvdA maakt zich nu zorgen over de voortgang van de plannen. Ook blijft het nogal stil wat betreft de plannen voor Appelscha Hoog.

Op 7 november 2013 was er een informatieavond over de plannen voor de Boerestreek. Toen werd een toelichting gegeven op het uit te voeren plan, de werkzaamheden en de planning. Het winnende ontwerp werd uitgebreid toegelicht, ook de plannen voor de beoogde klimtoren werden getoond. De eerste fase is klaar, maar van fase 2, die direct na fase 1 had kunnen worden gestart, is nog niet veel zichtbaar. De PvdA heeft signalen opgevangen van ondernemers die zich zorgen maken over de voortgang. De PvdA wil net als de ondernemers graag duidelijkheid over de verdere plannen. Woordvoerder Jelke Nijboer: ‘We zijn zeer benieuwd naar de planning van de vervolgstappen. Het zomerseizoen is nog niet voorbij. We zien graag dat er nog deze zomer verdere uitwerking wordt gegeven aan de plannen”.

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Fase 1 van het Masterplan (Boerestreek) is afgerond. Kan het college een tijdpad geven voor fase 2?
  2. Liggen de plannen op schema of is er sprake van vertraging?
  3. Welke factoren kunnen voor vertraging zorgen? Als die er zijn op welke heeft de gemeente invloed en op welke niet?
  4. Wanneer begint de bouw van de klimtoren?
  5. Zijn er notulen van overleggen tussen de gemeente en de betrokken partijen over fase 2?
  6. Kan het college de stand van zaken met betrekking tot Appelscha Hoog aangeven?
  7. Zijn daar sinds de laatste raadsvergadering ontwikkelingen?
  8. Hebben zich nieuwe ondernemers gemeld?
  9. Liggen de plannen op schema of is er sprake van vertraging?
  10. Hoe zit het met het zand? Is er al duidelijkheid over de afvoer/verkoop van het zand?