Door op 8 november 2015

PvdA wil eenzaamheid bestrijden

In 2012 gaf bijna veertig procent van de Nederlandse bevolking van 19 jaar en ouder aan eenzaam te zijn. Dat is een zeer hoog percentage. De gevolgen van eenzaamheid  kunnen ernstig zijn. De Partij van de Arbeid vraagt het college een startconferentie te organiseren om te onderzoeken of het mogelijk is een “aanvalsplan eenzaamheid” op te stellen.

Bijna veertig procent van de Nederlandse bevolking geeft aan eenzaam te zijn, waarvan acht procent ernstig of zeer ernstig. Eenzaamheid is een gevoel; dat betekent dat eenzaamheid niet voor iedereen hetzelfde is. Iemand kan zich eenzaam voelen ook al is hij omgeven door (veel) mensen. Het is een onplezierig gevoel, het gaat dus niet uitsluitend om alleen zijn.

eenzaamheidEenzaamheid kan onder andere een verhoogde kans op dementie of overlijden met zich meebrengen. Maar omgekeerd geldt ook dat eigen gezondheidsproblemen (of ook gezondheidsproblemen van iemands partner) eenzaamheid kunnen bevorderen. Dat eenzaamheid gezondheidsproblemen met zich mee kan brengen (een verminderd welzijn of ongezondheid) blijkt uit onderzoek, en dat kan leiden tot een verhoogde overlijdenskans. Eenzaamheid kan ook leiden tot depressies en er zijn er in diverse onderzoeken verbanden gevonden tussen eenzaamheid en (poging tot) suïcide. Er zijn nog meer mogelijke gevolgen van eenzaamheid te noemen, maar dat doen we hier niet. Duidelijk is dat het kan leiden tot enorme schade voor mensen.

De Partij van de Arbeid onderkent de problemen die ontstaan door eenzaamheid en ziet die problemen de komende jaren toenemen onder invloed van individualisering en vergrijzing. Ooststellingwerf heeft geen actieplan eenzaamheid en doet ook niet mee aan de landelijke actie ‘Week tegen eenzaamheid’. Woordvoerder Fimke Hijlkema: “Wij vinden het heel belangrijk dat er aandacht is voor de bestrijding van eenzaamheid. Het kan veel ellende voorkomen en wij zien het als een uitdaging om hier wat tegen te doen. De Partij van de Arbeid zal daarom tijdens de behandeling van de begroting een motie indienen om aandacht vragen voor dit probleem.”