Door op 23 december 2013

PvdA wil meer ambitie op het gebied van Gezondheid

Tijdens de commissievergadering van 3 december 2013 waren veel fracties, waaronder de Partij van de Arbeid, teleurgesteld over de ambities van de gemeente in de nota Gezondheidsbeleid. Herman Spoelstra (tijdens de commissie) en Fimke Hijlkema (tijdens de raadsvergadering) hebben onder andere extra aandacht gevraagd voor alcohol- en drugspreventie en voor het bestrijden van eenzaamheid.

Gezondheid is een groot goed! Iedereen heeft in zijn of haar omgeving wel eens te maken met handicaps en ziekte. Op dat moment waardeert iedereen zijn gezondheid weer des te meer. Maar uit de nota Gezondheidsbeleid van de gemeente sprak volgens de meeste fracties maar weinig ambitie. Het college gaf als verweer dat er duidelijke speerpunten in de nota zijn opgenomen  en aspecten die te maken hebben met gezondheid zijn terug te vinden in andere nota’s zoals de sportnota en de WMO beleidsnota.

De Partij van de Arbeid kan achter de speerpunten (overgewicht, alcohol en drugs, eenzaamheid en de effecten van de demografische ontwikkeling) staan. Landelijk gezien is diabetes ook een speerpunt. Dat is in Ooststellingwerf niet als speerpunt opgenomen. Wij konden geen meerderheid krijgen voor ons verzoek om hier in de nota extra aandacht aan te besteden.

Vooral het gebruik van alcohol en drugs baart onze fractie zorgen. In Ooststellingwerf worden meer drugs gebruikt dan elders in Fryslân en ook het alcoholgebruik is aan de maat. Zonder in te gaan op de vreselijke en verstrekkende gevolgen die overmatig gebruik van alcohol en drugs kunnen hebben, hebben wij er voor gepleit om het in de nota uitgesproken streven om op het Friese gemiddelde te komen, bij te stellen. Waarom niet wat ambitieuzer? Het Friese gemiddelde is immers nog te hoog in onze ogen.

In de nota staan verder acties en activiteiten genoemd die ingezet kunnen worden om te komen tot het verminderen van eenzaamheid. Hier mag wat de Partij van de Arbeid betreft een stapje bovenop worden gedaan. Het voorkomen van eenzaamheid kan er mede voor zorgen dat mensen minder een beroep doen op de gezondheidszorg. Iemand die aandacht krijgt en voldoende aanspraak heeft, voelt zich beter en meer gewaardeerd. Voor het verminderen van eenzaamheid is een integrale aanpak nodig. Datzelfde geldt voor depressies. Het college zal de aanpak van deze beide onderwerpen nu meenemen in de uitvoeringsnota.

Zoals gezegd is gezondheid een groot goed en een optimale uitvoering van de speerpunten uit de nota Gezondheidsbeleid hebben onze volle waardering. Van de PvdA had het echter best een onsje ambitieuzer mogen zijn.