Door op 21 maart 2015

Rioolheffing terug geven aan de burgers haalt het niet

In de raadsvergadering van 17 maart jl. werd het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) behandeld. Het college wil 5,6 miljoen euro, overgebleven uit de door de burger betaalde rioolheffing, in een zogenaamde voorziening storten. De PvdA wilde een deel van dat geld terugbetalen aan de burger.

Riolering
Riolering is een onderwerp dat niet zo direct aanspreekt, maar wel heel belangrijk is. In het GRP wordt geregeld hoe we met onze riolering omgaan, hoe het gaat met de vervanging van rioleringsbuizen, pompen etc. Riolering is belangrijk omdat schoon water belangrijk is, maar ook om wateroverlast te beperken en ziektes te voorkomen.
riolering

In de loop van de jaren is de riolering in Ooststellingwerf op orde gebracht en dat is een goede zaak. Het principe van ‘vasthouden, bergen en afvoeren’ wordt gehanteerd. Dat betekent dat water eerst wordt opgevangen en in bijvoorbeeld het Fochtelooërveen of in vijvers wordt opgevangen voordat het verder wordt gepompt. Dit zorgt er voor dat er minder grote pompen en gemalen nodig zijn en is daarom dus goedkoper. Het college hanteert dit principe wel, maar had het niet opgenomen in het beleidsplan. Het amendement van de Partij van de Arbeid om dit wel te doen is door het college uiteindelijk overgenomen.

Geld terug naar de burger
Het amendement om geld terug te geven aan de burger werd niet overgenomen door het college en kreeg ook geen meerderheid in de raadsvergadering. Het is tamelijk ingewikkeld, maar door allerlei technische verbeteringen en efficiëncyvoordelen is er de afgelopen jaren 5,6 miljoen euro overgebleven. Dat geld is opgebracht door de burger, die betaalt namelijk rioolheffing. Het geld van de rioolheffing mag alleen maar worden gebruikt voor de riolering. Het college wil de 5,6 miljoen euro opzij zetten voor slechtere tijden en men wil de vervangingen van kapotte rioleringsbuizen etc. er van betalen. Als het dan 2024 is, is er van dat geld nog 1,5 miljoen euro over. Dat geld hoeft dus de eerstkomende jaren niet te worden gebruikt. Over vijf jaar wordt al weer bekeken hoe het er voor staat met onze riolering en hoeveel geld er nodig is. De PvdA vindt nu dat die 1,5 miljoen wel terug kan naar de burger door een verlaging van de rioolheffing die de burger betaalt. Helaas was de meerderheid van de raad het niet met ons eens. De PvdA vindt dat we in deze economisch slechte tijden aandacht moeten hebben voor de burger. Het past de overheid dan niet om maar geld op te potten voor slechte tijden. De burger heeft het geld nu hard nodig. Bovendien heeft de gemeente over het jaar 2014 ook al weer meer dan 1 miljoen euro overgehouden en zit er volgens de PvdA ruim voldoende in de algemene reserve van de gemeente.

Voor meer informatie: Fimke Hijlkema, woordvoerder Ruimte/water (06-51506168)