Door op 19 mei 2013

Startersbeurs helpt jongeren aan werkervaring

Wat is het idee?

Onze gemeente geeft schoolverlaters die nog geen werkervaring hebben opgedaan een Startersbeurs van 400 euro per maand op voorwaarde dat zij een bedrijf bereid vinden om hen gedurende een periode van maximaal zes maanden relevante leer/werkervaring te laten opdoen. Het bedrijf moet dat bedrag aanvullen met ten minste 100 euro per maand, zodat de jongere in totaal over een Startersbeurs van ten minste 500 euro per maand beschikt.

De PvdA komt met dit initiatiefvoorstel om concreet wat te doen voor de kansen van jongeren.  Het initiatiefvoorstel wordt op 11 juni besproken in de Commissie Welzijn en zal op 25 juni in de raad komen.

Lees het uitgebreide initiatiefvoorstel hier.