Door op 11 juni 2014

Subsidie’s eindelijk geïndexeerd

Nadat jarenlang de nullijn is gehanteerd worden de subsidies die worden uitgekeerd aan diverse instellingen in Ooststellingwerf in 2015 eindelijk weer verhoogd met een inflatiecorrectie van 1,25 %. Hiermee wordt een lang gekoesterde wens van de PvdA vervuld. De sociaal democraten hebben bij de behandeling van de begrotingen van de afgelopen drie jaar consequent via een amendement geprobeerd om de steeds maar weer gehanteerde nullijn van tafel te krijgen. De PvdA hanteerde daarbij als argument dat deze extra structureel werkende korting gezien de goede financiële situatie van de gemeente niet noodzakelijk was en daarmee in strijd met de regels van redelijkheid en billijkheid. Tot op dit moment vond de zienswijze van de PvdA geen gehoor bij de coalitiepartijen Ooststellingwerfs Belang, het CDA en de VVD. Maar hier komt tot grote vreugde van de PvdA nu verandering in. In de door het college gepresenteerde kaderbrief waarin de plannen voor 2015 worden verwoord, staat vermeld dat men voornemens is aan de wens van de PvdA tegemoet te komen. Fractievoorzitter Simon ter Heide daarover: “Natuurlijk had dit al veel eerder moeten gebeuren, maar we zijn niettemin verheugd dat het college tot inkeer is gekomen. De instellingen zijn de afgelopen jaren met soms grote bedragen aan bezuinigingen geconfronteerd. De daarboven op komende gevolgen van de gehanteerde nullijn werkte als een sluipmoordenaar. Goed dat hier eindelijk een einde aan komt”.