Thema avond over Eenzaamheid

Door Annelies Stolp op 28 januari 2018

Lees hier het programma van deze avond.

Thema avond over (verborgen)
EENZAAMHEID IN OOST- EN WESTSTELLINGWERF
op woensdagavond 14 februari 2018
Locatie: MFA Mejander , Willinge Prinsstraat 24, Oldeberkoop
Inloop met koffie en thee: vanaf 19.00 uur
Aanvang programma: 19.30 uur

Steeds vaker horen en lezen we dat eenzaamheid een groot en groeiend maatschappelijk probleem is. Wij vragen ons af hoe het daarmee gesteld is in onze gemeenten? Hoeveel mensen zijn (ernstig) eenzaam? Wat wordt daar aan gedaan? Welke rol zouden de gemeenten kunnen/moeten spelen? Hoe zit het met verborgen eenzaamheid? Over dat alles willen wij discussiëren met onze leden, met betrokken organisaties en met eenieder die belangstelling heeft voor dit onderwerp. Iedereen is welkom!
Voor deze thema avond zijn een aantal professionals uit zorg en welzijnswerk uitgenodigd om hun ervaringen met eenzaamheid in de dagelijkse praktijk met ons te delen. Er worden enkele presentaties gegeven over initiatieven om eenzaamheid aan te pakken. En natuurlijk discussiëren we over wat er nog méér gedaan kan worden.
Discussieer ook mee op woensdag 14 februari in Oldeberkoop!
Bij eventuele vervoersproblemen kunt u contact opnemen met:
PvdA afdeling Ooststellingwerf: Ivelina Vossen (06-16022744)
PvdA afdeling Weststellingwerf: Henk Woudstra (06-53170856

www.facebook.com/pvdaooststellingwerf/
www.facebook.com/pvdaweststellingwerf/

Annelies Stolp

Annelies Stolp

Adres: Weper 6 8431 RH Oosterwolde  

Meer over Annelies Stolp