Door op 2 mei 2013

Tijd voor herziening tarieven sportvoorzieningen

De PvdA en andere oppositiepartijen vinden het tijd worden om de tarieven voor sportvoorzieningen eens tegen het licht te houden. De aanleiding hiervoor is een verzoek van SV Donkerbroek. Gebleken is dat de tarievenstructuur al dateert uit 1991. De tarieven in zomer en weekenden zijn hoger dan normaal. Het lijkt er op dat dit niet meer van deze tijd is. Daarom wordt het college van B en W opgeroepen om het beleid eens nader te onderzoeken en met voorstellen te komen. Om het college aan te sporen is een motie opgesteld, met daarin wat partijen verwachten. Lees hier de motie en wat er concreet is gevraagd.