Door Simon ter Heide op 20 maart 2017

Vragen aan het college van b&w over de groenmedewerkers van Caparis

De PvdA-fractie wil in het belang van de medewerkers van Caparis, die werkzaam zijn in de groenvoorziening, opheldering van het college over tal van vragen welke de rechtspositie van deze medewerkers raken.

De vragen en toelichting hierop kun je hier lezen.

Simon ter Heide

Simon ter Heide

simonterheide@pvdaooststellingwerf.nl Grietmanstraat 5 8421 RK Oldeberkoop Al sinds 1979 zet ik mij met hart en ziel in voor de PvdA. Mijn vader is jong overleden, zodat ik ben opgegroeid in een eenoudergezin. Het was voor mijn moeder lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Als oudste zoon werd ik daar al op heel jonge

Meer over Simon ter Heide