Werkbezoek Haulerwijk

11 januari 2018

Samenwerken en betrokkenheid @Haulerwijk

Zaterdag jl. brachten wij als fractie van de Partij van de Arbeid Ooststellingwerf, in het kader van onze maandelijkse dorpsbezoeken, een werkbezoek aan Haulerwijk. Het was een uitermate boeiend, interessant en zeer leerzaam werkbezoek.
We werden hartelijk ontvangen in de kantine van de SV Haulerwijk door Ronald de Vries, Sietze Rozema en Gert-Jan Post. Zij spraken met ons namens de SV Haulerwijk, het Sportplatform, Plaatselijk Belang en ‘het Betrokken Dorp’.
De SV Haulerwijk is ontstaan uit een fusie van de twee voetbalclubs in Haulerwijk. Hoewel de jeugd van beide voetbalverenigingen al sinds 1997 samen voetbalde heeft het bij de senioren tot 2015 geduurd voor men samen door ging onder de naam SV Haulerwijk. Door de fusie zijn tegenstellingen verdwenen en is het gemakkelijker om de vereniging draaiende te houden.
In de zomer van 2016 is door de sportverenigingen, het zwembad en de organisatoren van de Snikkerun en de avondvierdaagse welke gebruik maken van de sportaccommodaties in Haulerwijk een intentieverklaring tot samenwerking getekend. Plaatselijk Belang en de Ondernemersvereniging zijn agenda-lid van dit Sportplatform. Zo’n vier à vijf keer per jaar komen vertegenwoordigers van deze verenigingen en organisaties bij elkaar om te bekijken hoe gezamenlijk ‘de sport’ in Haulerwijk op een kwalitatief hoger niveau kan worden gebracht en hoe de sport effectiever georganiseerd kan worden. De sportkoepel heeft een onafhankelijke voorzitter en ook de dorpencoördinator van Ooststellingwerf en de buurtsportcoach nemen deel aan het overleg. Veel verenigingen hebben te maken met dezelfde problematiek; hoe krijgen/houden we voldoende vrijwilligers/bestuursleden, hoe werken we samen met de omgeving en hoe krijgen we zaken goed georganiseerd. De sportverenigingen (en het zwembad) versterken elkaar op deze manier. Zo zijn bijvoorbeeld voor de voetballende jeugd in de zomer tennisclinics georganiseerd. Op deze manier blijft de jeugd actief en blijven de verenigingen gezond. Dergelijke activiteiten voor de jeugd worden georganiseerd in samenwerking met de buurtsportcoaches.
De verschillende, verspreid door het dorp staande sportaccommodaties, zijn nog een aandachtspunt. Door een subsidieverzoek in te dienen bij het Fonds Ooststellingwerf kreeg het Sportplatform een budget om onderzoek te laten uitvoeren naar de sportaccommodaties. Zo is de accommodatie van de voetbalvereniging afgeschreven. Deze accommodatie heeft veel onderhoud nodig. Dat kost ontzettend veel tijd en geld en als gevolg van de technische staat is de accommodatie voorlopig dan ook niet energiezuinig te maken. In dit onderzoek komt ook de sporthal ter sprake. Samenwerking, ook binnen accommodaties, kan veel opleveren. We zullen hier meer over horen.
Het project ‘het Betrokken Dorp’ is in oktober 2017 gestart en is ontstaan vanuit een Whatsapp-groep van een buurtvereniging die weer ontstond door overlast in de buurt. Plaatselijk Belang heeft in 2014 een informatieavond voor de inwoners van Haulerwijk georganiseerd. Hier kwamen zo’n 100 man op af. Als één van de uitkomsten daarvan zijn er twee zeecontainers in het park geplaatst voor de jongeren. Vervolgens is tijdens een werkcongres bij het Goudmeer de jeugdproblematiek besproken. Na nog diverse overleggen en voorstellen is het nu zo ver dat er een driejarig project is afgetrapt. Het project gaat om het vaststellen van omgangsregels en het organiseren van sociale activiteiten (leefbaarheid en veiligheid). Het project wordt betaald door de provincie en de gemeente. De inwoners gaan zelf ideeën aanleveren. Het gaat hierbij om de dialoog en het maken van de juiste keuzes door de jongeren. Onderling vertrouwen en samenwerking is belangrijk
Er is natuurlijk nog heel veel meer over het project te vertellen, maar voorlopig laat ik het hier bij. De fractie is zeer benieuwd naar de uitkomsten en zal tijdens het volgende werkbezoek aan Haulerwijk hier zeker op terug komen.
Conclusie van dit werkbezoek:
Wat kun je toch enthousiast raken van betrokken inwoners die zich inzetten voor het dorp, de voetbalvereniging of de sport in zijn algemeen. Super betrokken verhalen @Haulerwijk.