Door op 15 augustus 2013

Zomer Column

Het is vakantie. Twee maanden lang ligt het politieke proces volledig stil. De periode van het jaar om tijd om boeken te lezen, fietstochten te maken, een wijntje te drinken in de tuin en eens een kijkje te nemen in een ander gedeelte van de wereld. Verder heb ik het geluk, dat ik in Oldeberkoop woon. Daar bruist het van de activiteiten in de zomerperiode. De jaarmarkt, streekmarkten, het ringsteken en natuurlijk Open Stal, met ook dit jaar weer zo’n kleine achtduizend bezoekers. Dat betekent, dat iedere week het inwoneraantal van mijn dorp wordt verdubbeld!

Open Stal brengt al jaren met succes hoogwaardige kunst op een laagdrempelige manier bij de mensen. De entreeprijs is met drie euro per persoon erg laag, waardoor niet alleen kunstliefhebbers, maar ook heel veel gezinnen met veel plezier de route lopen. Ook omdat kinderen tot en met 14 jaar zelfs niets hoeven te betalen. Niettemin probeert het bestuur toch wat geld opzij te zetten om uiteindelijk een langgekoesterde wens te kunnen vervullen: de bouw van een nieuwe kiosk, annex winkel. In dat kader is het heel vervelend, dat de provincie van plan is, de subsidie aan Open Stal met ingang van 2014 te halveren. Als fractie van de PvdA Ooststellingwerf nemen wij stelling tegen dit voornemen en wij roepen ook de andere fracties in de gemeenteraad op hiertegen te ageren bij hun geestverwanten in de Provinciale staten. Gelukkig zijn bezuinigingen op de gemeentelijke bijdrage aan Open Stal niet aan de orde. In de net aangenomen cultuurnota staat omschreven, dat de subsidie de komende vier jaar op het huidige niveau gehandhaafd zal blijven.

Ondertussen tel ik de dagen tot de eerstvolgende fractievergadering af. Ik merk, dat ik de politieke spanning mis. Voor mij het bewijs, dat ik nog lang niet ben uitgekeken op de gemeentepolitiek. Ik heb dan ook besloten om mij voor de periode 2014-2018 opnieuw kandidaat te stellen voor de PvdA. De doelstelling bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is duidelijk: de PvdA moet weer de grootste partij van Ooststellingwerf worden, zodat we weer onderdeel van het college gaan uitmaken. Daar zal ik me hart en ziel voor inzetten. De periode in de oppositie was heel boeiend en leerzaam, maar wat ons betreft was het de uitzondering die de regel bevestigt. De PvdA is een blijft een bestuurderspartij en hoort dus aan het politieke roer.

Simon ter Heide, fractievoorzitter PvdA Ooststellingwerf.